Ośrodek "U Buzunów"
22-440 Krasnobród, ul. Lelewela 60
tel./fax 84 660-70-49
tel. kom. 604 486 332, 606 786 332

e-mail:ubuzunow@interia.pl

e-mail:ubuzunow@zam.pl

Nasz kompleks wczasowo - wypoczynkowy posiada wpis do Rejestru Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie organizaowania turnusów rehabilitacyjnych oraz przyjmowania grup turnusowych

nr OR/06/0009/16 ważne do 24.12.2019 r. i nr OD/06/0001/17 ważne do 13.02.2020 r.